program

Το πρόγραμμα

   Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη βαθύτερη κατανόηση των εκπαιδευομένων στην Ψυχολογία των Ασθενών, έτσι ώστε να αναδυθούν οι διεργασίες βοήθειας για τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας του ασθενούς στο υπόβαθρο του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου υγείας και ειδικότερα:

  • στην αναβάθμιση των γνώσεων των Επαγγελματιών Υγείας σε σχέση με την ψυχολογία των ασθενών και την ευαισθητοποίησή τους απέναντι στη σημασία αυτής στα πλαίσια της θεραπευτικής διεργασίας.
  • στη βελτίωση των δεξιοτήτων διάγνωσης της ψυχολογίας των ασθενών των επαγγελματιών υγείας
  • στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών αλλαγών σε επίπεδο γνωσιακού δυναμικού, ικανοτήτων και στάσεων. Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου ΠΕΓΑ αναμένεται, οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση: να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τις βασικές ψυχολογικές ανάγκες ενός ασθενή, να εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές τεχνικές στην επικοινωνία τους με τον ασθενή και να υιοθετούν μια στάση ενσυναίσθησης απέναντι στον ασθενή και τα μέλη της οικογένειάς του.
  • στην προώθηση της ολιστικής και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης του ασθενή
  • στην παροχή ψυχολογικής φροντίδας και υποστήριξης των ασθενών και των μελών της οικογένειάς τους
  • στην αντιμετώπιση προκαταλήψεων και διακρίσεων σε βάρος των «δύσκολων» ασθενών
  • στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με χρόνια σωματικά προβλήματα

 

Τρόπος και Μέθοδοι διδασκαλίας στο ΠΕΓΑ «Ψυχολογία Ασθενών»:
Οι τρόποι και οι μέθοδοι διδασκαλίας του ΠΕΓΑ «Ψυχολογία Ασθενών» σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων, οι οποίοι μπορούν να συνοψιστούν, στους:

  • Γνώσεις: οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου ΠΕΓΑ να αναγνωρίζουν την ψυχολογία ενός ασθενή και να περιγράφουν τις βασικές ψυχολογικές ανάγκες τόσο του ασθενούς όσο και των μελών της οικογένειάς του.
  • Ικανότητες: να εφαρμόζουν αυτές τις γνώσεις σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές τεχνικές και δεξιότητες στην επικοινωνία τους με τον ασθενή και τα μέλη της οικογένειάς του.
  • Στάσεις: Να υιοθετούν μια στάση ενσυναίσθησης απέναντι στον ασθενή και τα μέλη της οικογένειάς του.

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οργανώθηκε σε θεματικές ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν μαθήματα σε μορφή διαλέξεων, κλινικών παρουσιάσεων, κλινικών σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές επιλέχθηκαν με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να έρθουν σε επαφή με την έννοια της συμμετοχής και της συνεργασίας στη μάθηση, να προβληματιστούν και να αναζητήσουν οι ίδιοι απαντήσεις σε ζητήματα που αναδεικνύει το περιεχόμενο των μαθημάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα θα υποστηριχθούν από τις παρακάτω εκπαιδευτικές τεχνικές:

Εισήγηση: θα χρησιμοποιηθεί γιατί έχει το πλεονέκτημα ότι καθιστά δυνατή τη μετάδοση γνώσεων σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Καταιγισμός Ιδεών: η τεχνική αυτή θα χρησιμοποιηθεί για να αποφευχθεί ο μονόλογος των εκπαιδευτών και για να παρακινήσει τους εκπαιδευόμενους να προβούν σε ελεύθερη, αυθόρμητη έκφραση ιδεών και να εκφραστούν με γρήγορο ρυθμό, αυθόρμητα, ο ένας μετά τον άλλο, υπό μορφή «καταιγισμού».

Μελέτη Περίπτωσης: θα εφαρμοστεί σχεδόν σε όλες τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, μια και αποτελεί εξαιρετική τεχνική ενεργητικής μάθησης.

Μάθηση μέσω της διερεύνησης Προβλημάτων (Problem Based Learning): αυτή η παραλλαγή της μελέτης περίπτωσης θα χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα στην 8η θεματική ενότητα με τίτλο «Ενδοσκοπική Εποπτεία», αλλά και σε κάποια βιωματικά εργαστήρια, με σκοπό σύνθετα κλινικά ψυχολογικά προβλήματα να επιλυθούν μέσω της διερεύνησης δεδομένων από τη διδαχθείσα ύλη.

Ομάδες Εργασίας: θα αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα με στόχο την ενεργητική συμμετοχή των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα «Ψυχολογία Ασθενών», την προσωπική επαφή, την αλληλεπίδραση και την καταστολή του φόβου των εκπαιδευομένων.

Παιχνίδι ρόλων: θα εφαρμοστεί για να επιτευχθεί η αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών των εκπαιδευομένων και ακόμη για να αποκτηθούν οι δεξιότητες επικοινωνίας και χειρισμού των διαπροσωπικών σχέσεων.
Προσομοίωση: θα εφαρμοστεί για να επεξεργαστούν οι εκπαιδευόμενοι καταστάσεις που αντιστοιχούν στην πραγματικότητα και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σε συγκεκριμένες συμπτωματολογίες και δυσκολίες ασθενών.

Ασκήσεις: για την ενίσχυση της βιωματικής μάθησης σε ένα θέμα τόσο ευαίσθητο όσο η ψυχολογία του ασθενή και προκειμένου να επιτευχθεί η ενίσχυση της ενσυναίσθησης των εκπαιδευομένων, σχεδιάστηκε να δοθούν σε έντυπη μορφή ασκήσεις αυτογνωσίας με προβολικό και βιωματικό περιεχόμενο.

Τα μαθήματα και οι παραπάνω εκπαιδευτικές τεχνικές σχεδιάστηκε να υποστηριχθούν από εποπτικά μέσα παρουσίασης, όπως: πίνακας, έντυπα, προβολές δεδομένων ηλεκτρονικού υπολογιστή (LCD projector) και εκπαιδευτικές ταινίες.


Χρήση τηλεκπαίδευσης (e-learning):
Θα γίνει χρήση τηλεκπαίδευσης σε ορισμένα μαθήματα τα οποία θα διδαχθούν από διδάσκοντες από άλλα Ιδρύματα. Συγκεκριμένα, μέρος των διαλέξεων που θα αναπτυχθούν από Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιασκέψεων.
Με αυτόν τον τρόπο δε θα απαιτηθεί η μετακίνηση των διδασκομένων από το βασικό σημείο εκπαίδευσης του ΠΕΓΑ που θα είναι τα Ιωάννινα, προς τη Λάρισα (έδρα τόσο της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Θεσσαλίας όσο και του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Λάρισας).
Τα μαθήματα τα οποία θα διδάξουν οι Καθηγητές από το ΤΕΙ Ηπείρου θα γίνουν δια ζώσης στην έδρα του Τμήματος που οργανώνει το ΠΕΓΑ (εγκαταστάσεις του Τμήματος Νοσηλευτικής).

ΤΕΙ ΗπείρουΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΤΕΙ ΘεσσαλίαςΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση»

 

Είσοδος μελών

afisa